Dermadent d.o.o.
družba za medicinske, pravne in poslovne dejavnosti
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet
zobozdravstvo
dermatologija
pravne storitve
izvleček iz cenika za pravne storitve (cene ne vsebujejo 22% DDV)
pravno mnenje, ki ni del reševanja večje zadeve (1 prejemnik)
60,00
pravno mnenje, ki ni del reševanja večje zadeve (2 do 6 prejemnikov) 120,00
pravno mnenje, ki ni del reševanja večje zadeve (7 do 30 prejemnikov) 180,00
pravno mnenje, ki ni del reševanja večje zadeve (30 do 100 prejemnikov) 240,00
dodatek za preučitev kompleksnejše zadeve 60,00 € na uro
posvet/konferenca  z eno stranko, ki ni del večje zadeve (začeta ura)
60,00
posvet/konferenca  z 2-6 strankami, ki ni del večje zadeve (začeta ura) 120,00
posvet/konferenca s 7 do 10 strankami, ki ni del večje zadeve (začeta ura) 180,00
posvet/konferenca  z 11-30 strankami, ki ni del večje zadeve (začeta ura) 240,00
preučitev zadeve pred konferenco s stranko (začeta ura) 60,00
pavšal za reševanje nesporne zadeve (ko je potrebno odpreti spis, pričakuje se večkratna korespondenca, obravnave, sestanki, pogajanja ipd.)
4% od sporne vrednosti,
min. 190 EUR na stranko na leto
pavšal za reševanje sporne zadeve ali zastopanje v pogajanjih (ko je potrebno odpreti spis, pričakuje se večkratna korespondenca, obravnave, sestanki, pogajanja ipd.)
7% od sporne vrednosti,
min. 250 EUR na stranko na leto
sejnina, če sestanek ni del pavšala ali pogajanj ali pravnega svetovanja (udeležba, na uro)
60,00
izdelava listine ali vloge, ki ni del reševanja večje zadeve,velja tudi za manjšo redakcijo predpripravljenega akta (prva ura dela)
90,00
izdelava listine ali vloge, ki ni del reševanja večje zadeve,velja tudi za manjšo redakcijo predpripravljenega akta (vsaka naslednja ura dela) 60,00
izdelava pogodbe ali splošnega akta, brez pogajanj 2% vrednosti posla, min. 200 €
izjava za javnost (vsaka začeta ura dela)
120,00
pogajanja za nedoločen krog upravičencev, kjer vrednost zadeve ni določljiva (vsaka začeta ura pogajanj)
100,00
materialni stroški, potni stroški
po dejanskih stroških, kilometrina 0,37 €/km

 
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet