Dermadent d.o.o.
družba za medicinske, pravne in poslovne dejavnosti
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet
Osebje
Direktor:
Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
bojan.popovic@dermadent.si


 
Zobozdravstvo: Dermatologija Pravna pisarna
Zobozdravnika:

mag.Drago Popovič, dr.dent.med,
specialist za ustne in zobne bolezni
drago.popovic@dermadent.si


Peter Vezočnik, dr.dent.med.
peter.vezocnik@dermadent.si

 
Dermatologa:

Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
specialist dermatovenerolog
bojan.popovic@dermadent.si

prim.mag. Ranka Rajakovič Popovič, dr.med.
specialistka dermatovenerologinja
ranka.popovic@dermadent.si
Pravni svetovalec

Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
bojan.popovic@dermadent.si
Medicinski tehnici:
Sebahije Bilali, SMS
sebahije.bilali@dermadent.si

Petra Žniderič, SMS, dipl.ekon.
petra.arsic.znideric@dermadent.si
Medicinski tehnici:
Petra Žniderič, SMS, dipl.ekon.
petra.arsic.znideric@dermadent.si

Sebahije Bilali, SMS
sebahije.bilali@dermadent.si
 


 
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet